надлез
надлез / Деляна Бобева
Врачанска фирма е избрана чрез пряко договаряне да извърши цялостното конструктивно укрепване и ремонт на надлез „Катекс“ в Казанлък.
Договорът с нея вече е сключен и има издадено разрешение за строеж

Стойността на ремонта на съоръжението ще е в размер на близо 2,5 милиона лева/ 2,495.511 лева/ от които 1,2 милиона лева са целеви средства от Министерския съвет, отпуснати в края на миналата година, останалата част от близо 1,3 милиона лева е от АПИ.При нужда от извършване на допълнителни дейности, след разкриването на съоръжението, те ще се поемат като финансиране от общинския бюджет, уточниха от ръководството на Община Казанлък.

Надлез „Катекс“ в Казанлък е изцяло общинско съоръжение, но поради важността му за инфраструктурата на града и наложителната потребност от ремонт, държавата, в лицето на Министерския съвет и АПИ са проявили разбиране към проблема и невъзможността ремонтът му да бъде поет от местния бюджет на Казанлък и са поели финансирането, съобщи кметът на Община Казанлък Галина Стоянова.

Предпочетената фирма е с опит в ремонта на подобни съоръжения, изграждани в началото на 70-те години на миналия век- надлези с т.н „герберови греди“ и специфични откъм конструкция и корозия лагери. Именно поради конструктивните им особености в това отношение, е преустановено впоследствие тяхното строителство, уточниха от строителния надзор.

Предстоящият ремонт на надлеза ще е първият такъв по мащаб и ремонтни дейности от неговото откриване преди 50 години.

Гаранцията на строителните дейности е 8 години по договор, като целта е ремонтираният надлез да не се нуждае от подобен ремонт в следващия поне половин век, уточни Даниела Коева, заместник-кмет по строителството в Община Казанлък.

От община Казанлък заявиха, че гражданите ще бъдат своевременно информирани за всяко последващо действие, свързано с ремонта на огромното пътно съоръжение, по което ежедневно преминават над 10 хиляди автомобила, както и за обходните маршрути, по които ще се изнесе движението на автомобили за времето на ремонта. По договор той трябва да продължи 6 месеца, от откриването на строителните дейности.

За цялото време на ремонта надлезът ще е изцяло затворен, без възможности и за пешеходно преминаване по и под него.

По време на ремонта освен конструктивното укрепване на съоръжението и основна подмяна на лагерите на моста, ще се укрепи и една от носещи стоманени греди, ще бъде подменена асфалтовата и тротоарна настилка, изградено ново осветление, премахнати бетонните стълбове от тролейбусната мрежа и други подобрения.

Преди старта на ремонтните дейности предстоят поредица съгласувания с различни институции, допълниха от Общината.По време на ремонтните дейности няма да спре работа репатриращият автомобил / паякът/. Паркингът за неправилно паркирани и репатрирани автомобили ще бъде преместен на друг терен.

До избора на изпълнител, чрез пряко договаряне за ремонта на надлез „Катекс“ се стигна след дълги процедури, продължили повече от година, в които бяха проведени 3 обществени поръчки.
На две от тях явилите се фирми не отговаряха на изискванията.