Въглищата имат бъдеще
Въглищата имат бъдеще / netinfo
Европейската асоциация за въглища и лигнити EURACOAL е с нов президент.Това е Петр Пудил, който е представител на чешката въглищна индустрия.

В стъпителното си слово Пудил заяви, че Германия прави първи работен опит с отделяне на въглеродния диоксид в електроцентрали, работещи с въглища .

Настоящите и повтарящи се проблеми при снабдяването с вносна енергия в Европейския съюз подчертават необходимостта, упомената в настоящата енергийна стратегия на ЕС, да се запазят въглищата и да се постигне по-нататъшен напредък при работата с тях като значителен компонент на европейския енергиен микс, обясни новият президент на EURACOAL.

На въглищата се дължат 29% от производството на електроенергия в Европейския съюз. „ Аз съм против ненужното ограничаване на производството на въглища, както чрез бързо затваряне на рудници поради краткосрочни съображения, така и поради пречки пред планирането, които се отнасят до настоящи и нови проекти ”, заяви Пудил.

Според новия президент на EURACOAL оползотворяването на въглищата в дългосрочен аспект може да изпълнява амбициозните цели на ЕС за опазване на климата.

Ако познатите днес технологии бъдат успешно усъвършенствани в икономически и промишлен аспект, а проблемът с улавянето и логистиката бъде надеждно разрешен, през следващите десетилетия емисиите на въглероден диоксид от електроцентрали, работещи с въглища, могат да намалеят с над 85%. Според Пудил обаче решения за задължителното използване на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в електроцентралите могат да се вземат само ако техническата и икономическата им осъществимост е доказана чрез демонстрационни инсталации и подходяща надеждна рамка.

"Мини Марица-изток" ЕАД има представители във всички Комитети на EURACOAL. Изпълнителният директор д-р инж. Иван Марков и г-жа Галина Тошева са членове на Изпълнителния комитет и Общото събрание на EURACOAL .