Ремонтират Професионалната гимназия в Гълъбово
Ремонтират Професионалната гимназия в Гълъбово / община Гълъбово

Община Гълъбово спечели проект на стойност един милион и четиристотин хиляди лева за реконструкция на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника.

Помощта е безвъзмездна и е в рамките на оперативна програма „Региони в растеж". По тази програма общината бе допусната да кандидатства за първи път и веднага спечели.

За период от 13 месеца ще се извърши основен ремонт на покрива, на учебната сграда и учебните работилници. Мотивите, с които Гълъбово се класира пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството са, че проектното предложение отговаря на критериите за оценка на административно съответствие и допустимост, съгласно насоките за кандидатстване.