форум
форум / община Стара Загора
Възможностите, които има Стара Загора като туристическа дестинация, бяха представени по време на Седмата работна среща между бизнеса и местната власт. Старозагорските представители подариха на участниците в работната среща новите туристически карти за района.
 
Форумът се провежда  под мотото „Сътрудничеството между обществения и частния сектор – платформа за устойчиво туристическо развитие“, а организатор бе Асоциация на българските туроператори и туристическите агенти, с домакин община Чепеларе.
 
Над 100 бяха участниците във форума - общини, сред които София, Пловдив, Габрово, Казанлък, както и представители на туристически агенции. Те дискутира модерното развитие, перспективите пред различните типове туризъм – винен и спортен, тенденциите в дигиталния маркетинг и други. Обсъдени бяха и ролите и отговорностите на държавата, местната власт и туристическия бранш при изграждането на висококачествен и конкурентен туристически продукт.