бизнес документи договор
бизнес документи договор / Guliver/Getty Images
Ако искате да се обучите като механици на съоръжения за санитарна, отоплителна и климатична техника в провинция Бавария, Германия, питайте в Бюрото по труда.
 
Кандидатите ще бъдат включени в дуално обучение за придобиване на специалност за срок от три години и половина, след което ще им бъде предложена работа на постоянен трудов договор.
 
Основните изисквания към кандидатите са:
 
-Да са граждани на държава членка на ЕС;
-Да имат завършено средно образование;
-Да имат подобен професионален опит; да имат основни познания по немски или английски език.
 
Основните ползи за кандидатите са:
 
Кандидатите получат професионална квалификация, докато получават пълна заплата като помощник-механик в размер на 2 000 евро. Финансират се езикови курсове на територията на България и Германия. Участниците се запознават от самото начало с бъдещите си работодатели.След успешно положен междинен и заключителен изпит участниците получават премия в размер на 2 500 евро. Участниците получават квартира по време на обучителния период. След успешно приключване на обучението работодателят се задължава да задържи на работа участника в проекта.
 
Етапи:до 31.05. 2019 г. – кандидатстване и подбор на кандидати;26.06.2019 - 28.06.2019 г. – провеждане на интервюта с одобрените по документи кандидати в Германия (възстановяване на пътните разходи);01.07. 2019 – 30.08.2019 г. – интензивен езиков курс по немски език в България за достигане на ниво А2 (възстановяване на разходите за обучение); 02.09.2019 г. - 28.02.2020 г. – преместване в Германия (възстановяване на разходите по преместване), включване в езиков курс по немски език за достигане на ниво В1 и започване на работа като работник в предприятие (кандидатът получава пълна заплата като помощник-механик);02.03.2020 – 30.08.2020 г. – обучение по механика на съоръжения, езиково обучение за професията на ниво В2 и работа на кандидата като помощник – механик със съответното заплащане;01.09.2020 – 28.02.2023 г. – тригодишно обучение за получаване на квалификация и работа като помощник-механик; Март 2023 г. – сключване на постоянен трудов договор с обучените специалисти с премия за получената квалификация (2500 евро).