ППМГГ Казанлък
ППМГГ Казанлък / община Казанлък
Община Казанлък печели одобрение от Министерството на образованието и науката по проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък.
 
Проектът предвижда изграждането на допълнителна сграда с 12 класни стаи, както и доставка на обзавеждане и оборудване, с което ще се обезпечат 312 учебни места.
 
Предвиденото време за реализирането на проекта е 36 месеца на стойност 2 000 000 лева безвъзмездно финансиране. Предстои изготвяне на инвестиционен проект и провеждане на обществени поръчки.
 
Чрез проекта ще се премине на едносменен режим на обучение, в единственото по рода си училище за няколко общини в област Стара Загора.
 
В момента в училището се обучават 675 ученици на двусменен режим.