енергетик на годината
енергетик на годината / ММИ
Ръководителят на Електроснабдителен район „Марица изток” при „Мини Марица-изток” ЕАД Борислав Димитров е удостоен със званието „Енергетик на  годината“, на Българската браншова камара на енергетиците .
 
Званието се присъжда за ползотворна и дългогодишна работа в областта на енергетиката в Република България, за постигнати високи производствено-икономически резултати и активната му работа като член на ББКЕ.
 
Плакет и грамота му бяха връчени официално от изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов, по повод Деня на енергетика – 21 юни.
 
Борислав Димитров  е ръководител на Електроснабдителен район „Марица изток” ЕАД от 2014 г. до настоящия момент. Професионалната му биография започва през 1997 г., когато постъпва на работа като електро лаборант в Електротехническа лаборатория в рудник „Трояново - Север” и целият му трудов стаж е свързан с „Мини Марица-изток“ ЕАД. От 2003 г. той е ръководител на звено „Пазар на електрическа енергия” в управлението на въгледобивното дружество.

Завършва средно образование през 1992 г. в Техникума по електротехника „Георги С. Раковски” в родния си град Стара Загора, със специалност „Автоматизация на производството”. Дипломира се като магистър по специалността „Електронна и комуникационна  техника и технологии” в Техническия университет в Габрово, със втора специалност „Фирмено управление”.
 
Управителният съвет на ББКЕ в навечерието на професионалния празник на бранша по традиция удостоява специалистите с принос за развитието на пазара на електрическа енергия, на електроенергийната инфраструктура, за напредъка по реализацията на проекти с привлечено безвъзмездно финансиране от европейските фондове.
 
Наградени бяха още Ангелин Цачев - изпълнителен директор на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, Емил Кръстев - ръководител на сектор „Експлоатация на електро оборудване, електропроизводство 2” при АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД,  Даниел Радовски - началник на „Котелен цех” при ТЕЦ „Марица Изток 2“, Георги Беловодски – управител на Предприятие ВЕЦ при „Национална електрическа компания“ ЕАД, Младен Кръстев - директор на дирекция „Реализация на инвестициите“ при ЧЕЗ Разпределение България АД и др.