Подменят електромери на следните адреси
Подменят електромери на следните адреси / Дарик радио,архив
Това се предвижда в разписаните нормативни документи с оглед либерализирането на електроенергийния пазар в България и е стандартен процес за всеки клиент, който сменя доставчика си на електроенергия-на регулирания пазар Електроразпределение Юг прилага ролиращо отчитане (т.е. отчетен месец и календарен месец не е задължително да съвпадат), докато на свободния пазар отчетният период е от 1-во до последно число на всеки месец.
 
Цените, които ще са в сила за клиентите, избрали да останат на свободния пазар при настоящия си доставчик (един от трите крайни снабдителни дружества в страната) в периода 1 октомври 2020 г. – 1 юли 2021 г., ще се обявяват всеки месец. Възможно е за част от небитовите клиенти, които предстои да излязат на свободен пазар от 1 октомври в Югоизточна България, да бъдат издадени две фактури за месец септември:
  • Първата фактура е за консумираната електроенергия до датата на текущия им ролиращ месечен отчет през септември
  • Втората фактура ще отразява консумираната електроенергия за останалия период до 30 септември
 
Например, ако даден небитов клиент по действащия ролиращ график се отчита от 12-то число на месеца до 12-то число на следващия месец, то през септември този клиент ще бъде отчетен два пъти и ще получи две фактури за следните периоди:
  • 12 август – 12 септември
  • 12 септември – 30 септември
Така от 1 октомври 2020 г. този клиент ще може да влезе в пълен календарен месец на отчитане по цени на свободен пазар.
 
Друга група от небитовите клиенти, предвид различното разпределение в ролиращия график, ще получат само една фактура за септември, която ще съдържа два отчетни периода: до датата на ролиращия отчет и до 30 септември.
 
С промяната на периода на отчитане еднократно ще се промени и срокът за плащане на тези клиенти, като той както и досега ще бъде посочен във фактурата.
 
Както при всяка смяна на цени досега, и в този случай Електроразпределение Юг предоставя възможност небитовите клиенти сами да отчетат електромерите си към 30.09.2020 г. и да предоставят данните до 3 октомври – на следния линк в сайта на ЕР Юг:  https://test.elyug.bg/SelfReportSTI/SelfReportSTI.aspx или в ЕVN офис.

Самоотчитането е опция, не е задължително и се извършва по желание от клиентите.