Броят петлите в Стара Загора
Броят петлите в Стара Загора / chicagonow.com
Броят петлите в Стара Загора
37680
Броят петлите в Стара Загора
Броят петлите в Стара Загора
  • Броят петлите в Стара Загора
  • Броят петлите в Стара Загора

Инициативен комитет е взел съгласието на Националния статистически институт /НСИ/ да започне преброяването на петлите в Стара Загора.

Председателят Тенко Калайджиев е направил предложението във връзка с празника Петльов ден. Инициаторите са смутени, че от Старозагорските дворове и къщи постоянно се чуват кудкудякания на кокошки, а не се извисяват гласовете на петли.
Сбореният пункт на петлите е в „При кмета" от 10 часа.

Подадена е молба до Общинската администрация да разреши, според закона за манифестации и протести, провеждането на градски мероприятия на открито, свързани с празника, по начин, уреден с законови разпоредби.

Според непроверени данни, високоотговорна Кокошка е подкрепила инициативата на петлите и в тяхна чест ще бъде изпълнена фолклорната песен „Като си пееш Пенке ле, кой ли те слуша" и коктейл, финансиран от сдружението на кокошките-носачки.

Катедрата към Тракийския университет, занимаваща се с проблемите на възпроизводството на петлите, ще открие художествено-документална изложба на тема „Петелът вчера, днес и утре".

Куратор на изложбата е Росица Ранчева, която в прикачения звуков файл разказва откъде води началото си празника Петльовден.