/ община Казанлък

Размерът на Бюджета за 2021 година в Казанлък е 75 926 361 лева. Увеличението спрямо миналата година е с близо 9 милиона лева, като 8 млн. лв. са държавно делегирана дейност, а 1 млн. лв. – в местната дейност. При значително намалена приходна част през 2021 г., в бюджета на Община Казанлък е запазена заетостта във всички звена, с увеличение на заплатите с 10 на сто.  

За Програмата за облагородяване на междублоковите пространства в бюджета на община Казанлък за 2021г. са предвидени 500 000 лв. До момента по нея има подадени 8 заявления от Сдружения на етажната собственост за облагородяване на пространства, за изграждане на паркоместа, за озеленяване в различни квартали на града. 

Планът на разходите по кметства по населени места е увеличен със 107 000 лева. Допълнителните средства са по предложение на Кмета Галина Стоянова, съгласувано с кметовете по населени места още през есента на 2020 година.

Община Казанлък продължава социалните политики на Кмета Галина Стоянова и през 2021 година, въпреки световната пандемия. Продължава Програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за млади семейства под формата на ваучери за новородено дете. За 2021 г. за програмата са заделени 150 000 лева.

105 хиляди лева в бюджета са заделени за финансовото подпомагане на медицинските работници на първа линия в covid отделенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ и за първите три месеца на 2021 (за сега, в зависимост от продължителността на извънредното положение). С 20 000 лева ще бъде продължена и подкрепата за млади лекари – специализанти, медицински сестри и акушерки.

В проекта за бюджет за 2021 година са заложени 30 000 лева за Програмата „Инвитро“ като до сега по нея са родени 20 бебета.

10 000 лв. са предвидени за първи път за здравна профилактика в детските градини в Казанлък. В първия етап ще бъдат обхванати именно децата в детските градини: измерване и оценка на растежа и развитието в детската възраст, превантивна дентална грижа за децата, профилактични очни прегледи. В следващите етапи се обмисля новата програма да достигне до социално-значими заболявания, информация за лекарствена употреба с издаване на лекарствен справочник за по-добрата информираност и предпазване на казанлъчани.

Сред приоритетите през 2021 е ремонтът на ДКЦ Поликлиника-Казанлък, който вече започна. 

Паралелно с това започва изграждането на пешеходна зона в близост с проекта за Ларго на Казанлък, за което са предвидени 310 000 лева. Новата пешеходна улица ще продължи пешеходната улица „Скобелевска“ до Поликлиниката.

Обособяването на нови социални и културни пространства в района ще даде възможност за създаване на нови паркоместа, запазване на съществуващите здрави дървета и засаждане на близо 300 нови, оформяне на зони за отдих, специален режим за преминаване на специализираните медицински автомобили и регулация на движението в час пик.