Близо 100 жалби получил общественият посредник
Близо 100 жалби получил общественият посредник / DarikNews.bg, архив

Общественият посредник е приел 93 писмени молби, жалби и сигнали на старозагорци за първите шест месеца на годината. 66 са приключени с издадено становище или препоръка, което е 70,96%. Продължава работа по 27 случая. 62-ма души са подали своите жалби в приемната омбудсмана, а 21- по електронен път.

За първите шест месеца на годината са приети, изслушани и консултирани и е даден отговор „на момента", без да се оформя преписка и на още 89 граждани и представители на юридически лица.

Търсене и получаване на информация за дейността на различни институции на територията на община Стара Загора и възможността за упражняване и защита на законните лични и обществени граждански права и интереси, са сред най-често задаваните въпроси.

Най-многобрайни -62, са жалбите срещу работата на Общинска администрация, общински дружества, детски градини и училища, кметове на населени места и кметски наместници в община Стара Загора.

През 2012 година за първи път има движение по всички придвижени сигнали, направени предложения или препоръки до институциите на територията на община Стара Загора, отчита общественият посредник Павлина Геренова. Тя ще информира общинските съветници за свършеното през първите шест месеца на годината. Отчетът на обществения посредник е включен като 13-та точка в дневния ред на предстоящата сесия. Заседанието ще се проведе този четвъртък от 9 часа.