обучение
обучение / община Казанлък
Дневен център за деца с увреждания в Казанлък е домакин на обучения, насочени към повишаване на компетенциите на хората, които работят с деца в детските ясли, градини, училища и социалните услуги. Темите са свързани с аутизма, предизвикателното поведение, запознаване с функциите на поведението и предоставяне на практически стратегии и насоки.

Преподавателите Анн Андрюс и Хана Ембри са специални педагози – бихевиористи и сертифицирани поведенчески аналитици. Дамите притежават богат опит и са водещи специалисти в Център за работа с деца с аутизъм в гр. Денвър, щата Колорадо.

За екипа на ДЦДУ това е поредно обучение, провеждано от утвърдените професионоалисти от САЩ Ани и Хана, както с любов ги наричат всички там. Благодарение на съвместната работа в ДЦДУ, Казанлък, качеството на предоставяните услуги е много високо, а постиганите резултати са впечатляващи. Обученията, които се провеждат в момента в ДЦДУ предизвикват огромен интерес и са посещавани от много служители на казанлъшки ясли, градини, училища и социални услуги. Общият брой обучаващи се е 64.