/ БГНЕС
Да се преустановят присъствените учебни занятия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" от 9 до 15 март, с изключение на вече насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации, в случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени. Това се казва в заповед на ректора на СУ проф. Анастас Герджиков, която е за ограничаването на опасността от разпространение на коронавируса.

Пропуснатите занятия ще бъдат наваксани след възобновяването им и след изготвянето на нов График на учебния процес. Дотогава препоръчвам поддържане на образователния процес - неприсъствено чрез дистанционни средства, и с обучение в платформата Мудъл, се казва в заповедта на ректора на СУ. В нея се информира, че ще се преустановят всички масови мероприятия, които се организират в Софийския университет, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети, и събрания. Неотложните решения на катедрените и факултетните съвети ще се гласуват електронно.

"Препоръчвам отлагането на планираните мероприятия за срок не по-ранен от края на април. Събитията, които не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство", информира проф. Герджиков. Той уточнява, че ще продължи онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в първата кандидатстудентска сесия.

Кандидатстудентската кампания продължава по обявения график, освен ако епидемиологичната ситуация и препоръките на Националния оперативен щаб не наложат друго.

Ректорът на СУ препоръчва максимално ограничаване на всички командировки и пътувания на академичния състав, на служителите от администрацията и на студентите в чужбина, освен по изключение в случаите, в които не могат да бъдат отложени или отменени.

Проф. Анастас Герджиков препоръчва 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и на чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина.

Секторът "Снабдяване" да осигури материали за дезинфекция и хигиенни материали, които да бъдат поставени на подходящи места. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на Софийския университет, се казва в заповедта на проф. Герджиков.