/ БТА
Получихме одобрение на заданието за изработване на специализиран подробен устройствен план от РИОСВ. Това е поредна стъпка в посока възстановяване на Княжевския лифт. Оттук нататък собственикът ще получи информация и така, както ежедневно заявява готовност да работи, се надявам, че ще внесе спешно за съгласуване това задание и в Агенцията по горите. Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова, цитирана от "24 часа".

Тя подчерта, че РИОСВ се основава на становище на Агенцията по горите, че не е нужна промяна в плана за управление на Витоша и лифтът може да се възстанови в същото трасе.

"Това беше много важно, защото знаете, че имаше различни мнения. Благодаря на тримата министри, с които имахме среща - на земеделието, на околната среда и водите и на спорта, които направиха ясен план за действие. След съгласуването с Агенцията по горите главният архитект ще може да внесе заданието за специализирания устройствен план в СОС. Надявам се всички да го подкрепят, а собственикът да не обжалва", заяви столичният кмет.

Общината обаче ще продължи да работи и по още един вариант за възстановяване на лифта, при който това може да се случи по-бързо.

"Това не ни спира да работим и по план Б - технически дали е възможно лифтът да се възстанови в съществуващите стъпки. Причината е, че ако има положително становище, това ще ни позволи по-бързо да се случи възстановяването на лифта, защото няма да има нужда от изработване на специализиран план", уточни Фандъкова. Общината възложи на независими експерти да кажат дали възстановяването на лифта в съществуващите стъпки е възможно. Собственикът на съоръженията твърди, че това не може да се реализира.
24 часа