Създадена е организация за издаване на удостоверения за гласуване
Създадена е организация за издаване на удостоверения за гласуване / Дарик Сливен, архив

Група "Български документи за самоличност" при Областната дирекция на МВР - Сливен и звената при районните управления в Нова Загора, Котел и Твърдица ще съдействат на българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас. В седмицата преди произвеждането на изборите и на националния референдум е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на валидност, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 октомври 2015 г., по искане на гражданите, ще им бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден и за произвеждания национален референдум се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР или ОД МВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

За времето от 8.30 ч. до 17.30 ч. на 24 октомври /събота/ и за времето от 8.00 ч. до 18.30 ч. на 25 октомври /неделя/ в група "БДС" при ОД МВР Сливен и звената в Нова Загора, Котел и Твърдица ще се връчват издадени лични карти. Удостоверения, издадени на основание регистрирано искане ще се връчват на 24.10.2015 г. за времето от 08.00 ч. до 17.30 ч. и на 25.10.2015 г.за времето от 08.00 ч. до 18.30 ч.

При провеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове ще се издават нови удостоверения от 27.10.2015 г. съгласно описания по-горе начин и време.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от бщинската администрация.
Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 25 октомври 2015 г. И за произвеждания национален референдум на 25 октомври 2015 г. При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове - само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 1 ноември 2015 г.

Удостоверението се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове.