Заради понижените температури, наличие на условия съгласно Наредбата за топлоснабдяване, както и постъпили в дружеството заявления за включване на отоплението “Топлофикация - Сливен” ЕАД обявява начало на отоплителния сезон.

Във връзка с това е необходимо вътрешните отоплителни инсталации в сградите, както и отоплителните тела в жилищата да бъдат приведени в готовност за работа.

Енергийният министър обясни за очакваното поскъпване на тока, парното и водата (ВИДЕО)

За да се избегнат проблеми и осигури нормално функциониране на вътрешните инсталации, е необходимо:

- да бъдат приключени всички ремонтни дейности по вътрешните инсталации
- да се отстранят проблемите в сгради, в които мазета, абонатни станции, както и коридори, водещи към тях са наводнени, замърсени или със затруднен достъп
- вътрешните инсталации за отопление е необходимо да бъдат напълнени от упълномощеното лице, отговарящо за абонатната станция
- -вентилите на отоплителните тела трябва да се отворят на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване
- в случай, на констатиран проблем с електронните уреди, монтирани на радиаторите, е необходимо да се уведоми топлинния счетоводител, който отговаря за тяхната поддръжка.


Ако някоя сграда етажна собственост не желае да бъде включено отоплението е необходимо да го заяви писмено в Информационния център на дружеството на адрес бул. “Хаджи Димитър” 39.
Агенция "Фокус"