/ Георги Димитров
Екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен са извършили проверки във всички християнски храмове на територията на областта.

Изготвени са предписания за пожарна безопасност, проверени са противопожарните уреди и техническите средства, указателните табели за своевременна евакуация, направен е инструктаж на служителите в храмовете.

На Великден ще има дежурни екипи на районите противопожарни служби в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица в района на храмовете, където се очаква по-голяма посещаемост. РД "ПБЗН"-Сливен ще подпомага работата на полицейските служители.

Засилен остава контролът по спазване на противоепидемичните мерки, на карантината, срещу струпването на хора, както и за незаконна търговска дейност.
 
БТА