Купуват автомобил за разнос на храна от кухни-майки в Сливен
Купуват автомобил за разнос на храна от кухни-майки в Сливен / архив Дарик - Сливен

Над 2 милиона лева за здравеопазване са предвидени в бюджета на Община Сливен за тази година. Те са предназначени за отглеждане и възпитание на 432 деца от 10 месеца до 3 годишна възраст, за подобряване здравните статус и профилактика на населението, както и реконструкция и модернизиране на материалната база на общинското здравеопазване, съобщи заместник-кметът по финанси Недка Енергиева. В бюджета на общината са заложени средства за закупуване на автомобил, с който да бъде разнасяна храната от кухнята-майка, намираща се в ясла №13. Тя припомни, че Община Сливен е вложила близо 350 хиляди лева за изграждане и оборудване на детската кухня-майка. В нея се приготвя храна за 120-150 деца, които се отглеждат в детски ясли №13,6, и 15. Автомобилът ще бъде в помощ при разнасянето на храната и при направата на още една кухня-майка. По думите на заместник-кмета, се цели от една страна подобряване на качеството на храната и от друга страна подобряване на самите условия, в които се отглеждат децата. Предвидени са средства за подмяна на една част от инвентара, с който се обслужва кухнята-майка.