Звеното на ВСУ в Търговище набира кандидати за специалност Информатика
Звеното на ВСУ в Търговище набира кандидати за специалност Информатика / netinfo
Продължава набирането на желаещи за кандидатстване за дистанционно обучение по специалността „Информационни и комуникационни технологии” в звеното, което ще бъде създадено към ВСУ „Черноризец Храбър” в Търговище. Това може да стане в Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинската администрация. Там разполагат с примерен тест за полагане на изпит по информатика на база изучавания материал в горния курс на училищата.

Кандидатите могат да разгледат и списъка на дисциплините и изпитите, полагани по специалността в рамките на 4 години. Таксата за Търговище е 720 лв. на семестър, която е с 20 % по-ниска от редовната. Има възможност да бъде разсрочена.

За стартирането на звеното за дистанционно обучение са необходими минимум 25 души. Обучението и консултациите ще бъдат извършвани на място в ПГИИ „Джон Атанасов” в Търговище и дистанционно. Кандидатстването ще бъде чрез тест или изпит, които могат да бъдат проведени в града. Може да стане и по електронен път, както и във ВСУ „Черноризец Храбър”.