Мерките са дали резултат
Мерките са дали резултат / СИДП
РИОСВ – Шумен отправи препоръки към всички кметове на населени места от Шуменска и Търговищка област за засилване на контрола по недопускане на търговия със застрашени и защитени диворастящи растения и предупреди за необходимостта от тяхното опазване. Препоръки за засилване на контрола са дадени и на Североизточното държавно предприятие и на Дирекцията на природния парк „Шуменско плато“.

Общинските администрации трябва да предприемат съответните действия  и да извършат периодични проверки по пазарите през пролетните месеци, особено около пролетните и църковните празници и да информират за това в РИОСВ.

Контролът е с цел ограничаване на търговията с растения под ограничителен режим на ползване, на зеленина от видове с ограничено разпространение в природата, както и на луковици, коренища и туфи за засаждане. Сред застрашените и защитени диворастящи видове са някои видове кокичета, минзухари, иглики, перуники, синчец, пролетна циклама и салепите (т.нар. орхидеи).

Съгласно Закона за биологичното разнообразие, ако бъде установено нарушение, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а за юридическите и едноличните търговци санкцията е от 500 до 10 000 лв.