Съставиха акт за незаконен добив на речна баластра и пясък
Съставиха акт за незаконен добив на речна баластра и пясък / netinfo
РИОСВ - Шумен отново състави акт за незаконен добив на речна баластра и пясък. Нарушението е констатирано в района на с.Менгишево, община Върбица. Проверката е извършена по подаден сигнал за системно изземване на речни наноси от бреговете на р.Тича, в местност източно от селото. Установено е, че има около 15 такива изкопа. На физическо лице е съставен акт за нарушението

В района местното население системно използва речния пясък за лични нужди, но експертите констатират, че все по-често това се прави с цел търговия и без необходимите разрешителни документи. Законът за водите позволява подобни действия единствено във връзка с подобряване проводимостта на речните русла. До момента за територията на РИОСВ -Шумен не са издавани разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на речни легла с цел осигуряване на проводимостта им - съобщиха от инспекцията.

Дадени са предписания на кмета на село Менгишево да издаде заповед за забрана на всякакъв добив от бреговете на реката и населението да бъде информирано за нея. При сигнали за нарушаването на заповедта да бъдат предприети действия за санкциониране на нарушителите и те да бъдат задължени да възстановят разрушените терени.

Такива предписания получиха и кметовете на селата Салманово, Мараш и Ивански, община Шумен, след като експертите на шуменската екоинспекция извършиха проверки по течението на река Камчия.

Контролът по реките за незаконен добив на чакъл и пясък се извършва активно вече втора поредна година. През лятото на 2007-ма също беше съставен акт за изкопаване на инертни материали от речната тераса на р. Тича, в района на с.Менгишево.

За незаконен добив според Закона за подземните богатства се налагат глоби и санкции над 5 000 лв, а за разрушаване и повреждане на бреговете на реките Законът за водите предвижда санкции от 5 000 до 15 000 лв. Проверките продължават, допълват от екоинспекцията.