Приключва първият етап от френския проект ФАЗЕП в Търговище
Приключва първият етап от френския проект ФАЗЕП в Търговище / netinfo

Първият етап от реализацията на проекта „Изработване на общинска информационна система за управление на рисковете при наводнения в община Търговище” приключва на 25 октомври. Той е финансиран от Френското министерство на икономиката и финансите чрез френски публични фондове.

Проектът стартира в края на месец март. Осъществява се от Община Търговище и МРРБ, чрез консултантска фирма. Първият етап включва изготвяне на картография на наводняемите зони, част от географската информационна система, която ще бъде предадена на общината.

Друг елемент е изготвянето на софтуерен продукт за управление на кризи при наводнения и трети– определяне местоположенията на станциите, които ще служат за мониторинг на дъждовете и водните количества в реките Врана и Сива.