Одобрени са планове на имоти в “Драката” и “Кованлъка” в Търговище
Одобрени са планове на имоти в “Драката” и “Кованлъка” в Търговище / Диляна Стойчева /

От Община Търговище информират, че със  заповед на Областния  управител на област Търговище, обнародвана в Държавен вестник бр.77/28.09.09 г., са одобрени планове на новообразуваните имоти за следните райони: масив 159, 166, 167, 171, 174, 176 и 181 в местността "Драката" ( масивите се намират в района на мотел „Свежест") и масив 201 в местността "Кованлъка" (под язовирната стена).

Плановете са изложени в Центъра за административно обслужване на граждани в местната администрация.

Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Търговище пред Административен съд - Търговище, в 14 дневен срок от обнародването на заповедта.