17 партии и коалиции не са почистили агитационните си материлаи след изборите
17 партии и коалиции не са почистили агитационните си материлаи след изборите / netinfo

Общинска администрация внесе докладна за констатирани непремахнати в срок агитационни материали в Общинската избирателна комисия. В докладна записка от директора на дирекция “Инспекторат” Свилена Иванова са посочени 17 политически партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в Местни избори 2007, непремахнали в срок агитационните си материали. В докладната са конкретизирани и местата, където са плакатите.

В писма от 30 октомври до всички партии и коалиции, участвали в изборите временно-изпълняващият длъжността кмет на Шумен Йовчо Николов напомни, че на основание чл.65, ал.7 от Закона за местните избори партиите, коалициите и инициативните комитети в срок от три дни след изборите премахват поставените от тях агитационни материали. Глобата, която предвижда Закона за местните избори за непочистени до 8 ноември материали е от 50 до 2000 лв. Също според Закона за местните избори правомощия да съставя актове за констатираните нарушения има Общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител.

В понеделник общинските инспектори от дирекция “Инспекторат” и назначени по програмата “От социални помощи към заетост” ще започнат почистване на агитационните материали.