Ученици от СУ „Панайот Волов“ на гости в съда

Ученици гостуваха в сградата на Съдебната палата и се срещнаха със съдия Пламен Дочев. Това е първата от серия срещи, които ще бъдат проведени в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

През учебната 2017/2018 година съдиите от Районен съд-Бяла ще работят с ученици от Средно училище „Панайот Волов“ гр. Бяла, като е планирано изнасяне на лекции в учебни часове, посещения на учениците в сградата на съда, симулирани процеси, викторини и състезания.

Стартът на програмата беше поставен с изнасяне на лекция на тема „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?“ с лектор съдия Пламен Дочев. Магистратът запозна учениците с най-често извършваните престъпления в региона – кражби, грабежи, сексуални престъпления, престъпления, свързани с наркотични вещества, както и с мерките, чрез които учениците могат да се предпазят, за да нестанат жертва на такива престъпления.

Коментирани бяха и киберпрестъпленията с оглед огромното значението на интернет и социалните мрежи в съвременното ни общество. Младежите проявиха интерес и към т.нар. „телефонни измами“. Съдия Дочев обясни на учениците какво представлява това престъпление и какви „сценарии“ използват измамниците, като посъветва учениците да не се доверяват на информация, казана им по телефона от непознати, особено в случаите, когато се отправя искане за предоставяне на пари или ценности.

Магистратът обясни, че ако попаднат в такава ситуация, веднага трябва да потърсят помощ и съдействие от най-близкото Полицейско управление или да се обадят на телефон 112, както и да се свържат със своите близки. Срещата се оказа изключително интересна за учениците, които изобщо не бързаха да си тръгват и задаваха въпрос след въпрос на съдия Дочев:

„Какво престъпление е налице, в случай че развратните действия са осъществени спрямо лице от мъжки пол?“, „Престъпление ли е употребата на наркотици?“, „Различни ли ще бъдат наказанията за притежание и за разпространение на наркотични вещества?“, „По какъв начин могат да бъдат използвани личните данни на човек от хора с престъпни намерения?“, „Може ли измама да бъде извършена чрез използване на документи?“, „Кой е най-интересният казус в практиката му като съдия“ и други.

В края на почти двучасовата среща съдия Дочев посочи на учениците кои са институциите, към които могат да се обърнат, в случаите когато са застрашени или нарушени техните права и законни интереси и ги посъветва да не се колебаят и винаги, когато е необходимо, да търсят помощ.