Три златни медала за ученици от Математическата гимназия

Три златни медала за ученици от Математическата гимназия
Три златни медала за ученици от Математическата гимназия

Три златни медала завоюваха Петър Няголов от 9 „а” клас и Виктор Кожухаров от 7 клас на МГ „Баба Тонка” – Русе. Те участваха в XV. Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”, който се проведе на 28 и 29 ноември в Шумен. Успоредно с него, за седма поредна година, се организира Международно състезание по информатика по формàта на Международната олимпиада по информатика. Общо 217 ученици, от IV до XII клас, от 14 области в страната се включиха в националния турнир. Те бяха разпределени в 5 групи: група А (XI – XII клас), група B (IX – X клас), група C (VIII клас), група D (VI - VII клас) и група E (IV – V клас).

В Международното състезание по информатика участваха 80 български ученици от група А и от група B, заявили участие и в двете състезания, и 64 състезатели от Румъния, Русия, Република Татарстан (в състава на Руската федерация), Сърбия и Молдова.

Председател на журито бе гл. ас. Емил Келеведжиев от Институт по математика и информатика на Българска академия на науките, а членове - преподаватели от Технически университет – Габрово, Русенския университет и учители от страната.

Петър Няголов беше удостоен с два златни медала – в група В на Националния есенен турнир по информатика „Джон Атанасов” и в неговата възрастова група в международната надпревара. Виктор Кожухаров зае призово място в група D на Националното състезание. За блестящото им представяне сериозен принос имат техните преподователи доц. д-р Каталина Григорова и доц. д-р Пламенка Христова от Русенския университет. Отборът на МГ „Баба Тонка”, койте се включи в двете състезание, беше ръководен от Сюзан Феимова – ст.учител по информатика и информационни технологии в гимназията.