/ Dariknews.bg, архив

Вниманието на обществеността в Русе към въпросите, касаещи чистотата на атмосферния въздух в района е изключително изострено и темата се коментира почти ежедневно в медийното пространство.

Временно прекъсване на топлоснабдяването

По данни на РИОСВ - съществуват производствени предприятия, които с дейността си влияят на околната среда. В тази връзка се свързахме с директора на „Топлофикация Русе“ инж. Севдалин Желев, които се спрягат също като замърсители в района и го попитахме по какъв начин от Дружеството смятат да подобрят екологията си, за да успокоят обществеността.

Чувайки нашият въпрос, директорът инж. Севдалин Желев моментално отправи апел към обществеността в Русе да бъдат прекратени опитите за непрекъснато очерняне на името на Дружеството и замесването му в несъществуващи скандали.

Tоплофикация ще използва биомаса за подобряване на екологията в града

"Като първа стъпка за подобряване на екологията на нашето Дружество, входирахме инвестиционно намерение, в което сме обосновали нашето желание да изгаряме алтернативни горива в производствената дейност на Дружеството.

Намерението ни е продиктувано и от измененията в пазарната конюнктура през последните години, които оказват влиянието върху дейността ни. Условията на пазара се влияят в най-голяма степен от сериозните усилия от страна на Европейския съюз да бъдат намалени до възможния минимум Централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища", коментира  директорът Желев.

Топлофикация Русе планира да започне поетапно спиране на топлоподаването в града през третото десетдневие от месец април

В отговор на изискванията на Европейския съюз за намаляване на количеството използвани въглища и с грижа за подобряване на екологичните показатели на Топлофикация Русе, от Дружеството са разгледали различни варианти за внедряване на алтернативни горива, с които да заместят част от въглищата в енергийния микс, използван от предприятието. 

От друга страна в същия момент екипът на Топлофикация Русе е бил в процес на търсене на нова методология, чрез която да бъде намалена чувствително себестойността на произвежданата продукция - електрическа и топлинна енергия.

Директорът обясни, че причината е, че за осъществяване на нормалната производствена дейност на Топлофикация Русе, трябва да се използват висококалорични въглища, които се внасят от чужбина и цената им се покачава със сериозни темпове с всяка следваща година.

От Дружеството са събрали информация за международния опит в тази сфера и са се допитали до множество световни и европейски примери за успешно внедряване на алтернативени горива в Дружества от същия вид.

Успели са да намерят такива горива, които едновременно са с по-ниска цена в сравнение с висококалоричните въглища и освен това са по-екологични за използване. След оценка на възможностите и осъществяване на детайлен анализ от Дружеството са взели решение да внедрят т.нар.

РДФ в тяхната производствена дейност. РДФ по същество представляват специално сепарирани битови отпадъци, които се отличават с висока горимост и са изключително подходящи за използване в подобен тип Централи.

„Във връзка с осъществяването на това намерение, от доста години разработваме проект съвместно с Община Русе за изграждане на сепарираща инсталация на територията на града.

Той бе успешно осъществен и от есента на миналата година бе въведен официално в експлоатация. Планът е в съоръжението да постъпва голяма част от генерирания боклук от територията на град Русе, както и от други околни села в областта и част от него да бъде изгаряна в пещите на Топлофикация Русе.

По този начин ще бъде намалено количеството отпадъци, които трябва да бъдат депонирани на територията на Русе, но за осъществяването на пълния замисъл, е необходимо да бъдат изкарани още разрешителни, които към момента все още не са готови", обясни изпълнителният директор на Дружеството инж. Севдалин Желев.

По думите на инж. Желев, положителният ефект от внедряването в експлоатация на въпросната сепарираща инсталация е двустранен. Той ще бъде, както за Общината, така и за Топлофикация Русе и се очаква да стане осезаем за всички жители на града.

Директорът разясни, че положителното за местната Управа е, че проектът ще им позволи да не повишават такса смет, тъй като голяма част от генерираните отпадъци, ще бъдат оползотворявани, а не депонирани.

Все пак политиката на Европейския съюз в момента е насочена главно към управление на отпадъците и намаляване в максимална степен на количеството, което остава в местните депа, тъй като това крие множество рискове за екологията на населеното място, в чиято близост депото се намира.

От друга страна, се оказва, че благодарение на въвеждането в експлотация на съоръжението, чиято функция е да сепарира битови отпадъци, и уреждането на въпроса с възможността Топлофикация Русе да използва част от тях в производствената си дейност, себестойността на микса от горива, ще бъде стабилизиран и по този начин ще бъде възможно да се задържи цената на произвежданите от Дружеството електрическа и топлинна енергия без съществена промяна. 

По този начин чрез осъществяването на всички тези стъпки и получаването на всички необходими разрешителни, въпреки наличието на множество фактори, които налагат поскъпването на услугите, предлагани от Топлофикация Русе, драстичното вдигане на цените им, е възможно да бъде избегнато.