Севдалин Желев
Севдалин Желев

От Топлофикация Русе оповестиха, че позовавайки се на текущите средносрочни прогнози за температурите през пролетта, планират да започнат поетапно спиране на отоплението на територията на град Русе между 22  и 25 април. Свързахме се с директора на Предприятието инж. Севдалин Желев и му зададохме няколко въпроса, касаещи края на текущия отоплителен сезон и плановете на екипа на Дружеството за ремонтни дейности през летните месеци.

Абонатите на "Топлофикация Русе" ЕАД сами могат за изберат начина за плащане на сметките си

Каква е равносметката Ви за изминаващия вече отоплителен сезон и кога планирате да спрете топлоподаването?

През изминаващия отоплителен сезон бяха извършени повече продажби на топлинна енергия в сравнение със същия период на предходния. Причината е в по-ниските средномесечни температури. Чувствително увеличение на консумираната топлоенергия се наблюдава при всички категории абонати - битови, бюджетни и стопански.

Русе остава без парно след Великден


Радваме се, че не бяха допуснати продължителни спирания поради аварийни ситуации. За щастие благодарение на добрата подготовка на нашите дежурни екипи без изключение авариите се отстраняваха в максимално кратки срокове, поради което неудобството за абонатите не бе продължително. Успяхме да поддържаме през цялото време параметрите на топлопреносната мрежа в нормативно определените граници. Този факт позволи осигуряване на добро качество на топлоподаването.

Наскоро обявихте, че една от основните Ви цели е увеличаване на броя абонати? Има ли развитие в тази посока? Да, с радост заявявам, че от началото на зимния отоплителен сезон успешно присъединихме 4 нови сгради на територията на гр. Русе към нашата топлопреносна мрежа.

Топлофикация Русе присъединява още 10 нови жилищни входа към мрежата си

Какви дейности планирате за летните месеци? За предстоящия летен сезон са предвидени редица мероприятия, касаещи реконструкция и ремонти на топлопреносната мрежа. Усилията ни са насочени главно към намаляване на загубите на топлоносител.

Стремежът ни е да създадем условия за повишаване на качеството на предлаганите от нашето Дружество услуги, най-вече в по-студената част от годината. Основна цел за нас е повишаване на стабилността на топлоподаването и значително ограничаване на спиранията за отстраняване на аварии. Планираме да предприемем оптимални организационни действия с цел прекъсването на топлоподаването за най-големите предвидени ремонтни да не надвишава 15 дни за определени участъци от топлопреносната мрежа.