/ Dariknews.bg, архив

От Управата на Топлофикация Русе оповестиха, че вече са в пълна проектна готовност за присъединяване на още 7 жилищни входа към градската топлопреносна мрежа. Политиката на Дружеството през последните месеци е насочена изцяло към присъединяване на все повече нови сгради към услугите на Дружеството. Към момента в етап на изграждане е проекта за присъединяване на блок „Клисура“ в града, както и се очаква доставка и монтаж на абонатна станция във вход от блок „Мара Гидик“.

От Дружеството обявиха, че планът за присъединяване на нови абонати към топлопреносната мрежа на Русе в момента включва захранване на общо 10 жилищни входа, които се състоят от общо 247 жилища. Топлофикация Русе поема разходите по изграждане на самите топлопроводи и закупуване и поставяне на абонатните станции, което е една немалка инвестиция и е сериозен финансов жест от страна на Дружеството. Домакинствата, които се присъединяват към топлопреносната мрежа е необходимо да закупят топломери, водомери за гореща вода и тръбите, които да свържат инсталациите с отоплителните тела.

“Насочихме усилията си към присъединяване на нови сгради към топлопреносната мрежа, тъй като това развива не само нашето Дружество, а и едновременно с това осигуряваме на гражданите на Русе един висококачествен, леснодостъпен, изключително евтин и не на последно място високоекологичен начин на отопление през зимния период . Все по-нерентабилно е отопляването с дърва и електрическа енергия, към момента най-изгодния начин на отопление е именно централното отопление“, коментират от Ръководството на Топлофикация-Русе.