/ netinfo

Довършване на подлеза при Математическа гимназия „Баба Тонка“ и привеждането му в съответствие със съвременните изисквания за такъв вид съоръжения ще осигури по-удобно и безопасно пресичане за гражданите на натоварения булевард „Генерал Скобелев“ до училището.

24 детски площадки в Русе са обновени от началото на годината

ова стана ясно по време на церемонията днес за първа копка на обекта. На нея присъстваха ръководителят на проекта и зам.-кмет по устройство на територията в Община Русе инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, екипът по проекта, представители на строителния надзор, медии и граждани.

Планираните дейности целят довършване на подлеза, който е изграден до груб строеж, като ще се изпълнят и необходимите мерки за осигуряване на достъпна среда. Предвидено е монтирането на асансьори на двата входа.

Отпускат над 8 млн. лв. за ремонт на бул. "Трети март" и Сарайския мост

Обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка“, е на стойност 433 927,27 лв. без ДДС, представляващ компонент №5 от проект „Интегрирана система за градски транспорт на Русе - 2 етап“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е на обща стойност 24 344 185,59 лв., от които 24 002 815,60 лв. безвъзмездна финансова помощ и 341 369,99 лв. - собствен принос на Община Русе.