Обучение за енергетици и проектанти организира РУ
Обучение за енергетици и проектанти организира РУ / netinfo
Ежегодното обучение по „Автоматични прекъсвачи за ниско напрежение – съвременни изисквания, критерии за избор и съгласуване според новите български стандарти” провежда Русенският университет.

На успешно завършилите курса университета издава сертификат. Първата официално издадена диплома датира от 2004 г.

Обучението е насочено главно към специалисти от бранша – енергетици, проектанти, електроинсталатори, специалисти по надзор.