Обясняват как ще се развива търизмът в следващите 5 години
Обясняват как ще се развива търизмът в следващите 5 години / netinfo
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за периода до 2013г. ще бъде презентирана на заседание на Областната комисия по туризъм.

Експерти от Областна администрация ще запознаят междуведомствената комисия с възможностите за финансиране на проекти в сферата на туризма по Оперативна програма „Регионално развитие” и Националния план за развитие на земеделието и селските райони.

На заседанието ще бъде представена маркетинговата стратегия за развитие на туризма в Русе през 2008г.