Медика търси начин да продължи грижата си за самотни и болни хора
Медика търси начин да продължи грижата си за самотни и болни хора / DarikNews

В края на месеца приключва проекта „Грижи за независим и достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той се изпълнява от Специализирана болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна  медицина „Медика”. По проекта в продължение на една година самотно живеещи и хора с увреждания получаваха рехабилитационна помощ и комплексна грижа от специлно обучени асистенти. Голяма част от асистентите пък бяха пенсионирани медицински сестри или студенти. Имаше също така кинезитерапевти, социални работници и психолози. Общо 45 нуждаещи се русенци получаваха помощ от 45 специалисти.

През месец март ще стартира нова програма наречена „Помощ в дома”. Според новите разпоредби обаче по нея ще могат да кандидатстват само общините. Все още не е ясно дали общините ще могат да наемат подизпълнители, които са квалифицирани и биха могли да предоставят качествена услуга.

Хора олзващи услугите на „Медика” по време на проекта „Грижи за независим и достоен живот” изразиха своето съжаление, че вече няма да могат да ползват услугите на специалистите, като една част от тях заявиха готовност да си плащат за това.

Координаторът на проекта Калоян Дечев обясни, че все още не всичко е изгубено, но се изчаква решението на социалното министерство. Надеждата е да бъде разрешено на общините да наемат като подизпълнители неправителствени организации.