Kонференция за гимназия „Баба Тонка” в музея

Kонференция за гимназия „Баба Тонка”  в музея
Kонференция за гимназия „Баба Тонка” в музея

Юбилейна конференция за мястото на гимназия „Баба Тонка” в развитието на Русе ще се проведе в Историческия музей. Организатори са гимназията, музеят, Държавен архив Русе и Русенски университет. Началото е в 10 часа с доклад на Иво Жейнов.

Следват още 7 доклада на Таня Великова, Надежда Цветкова и Толя Чорбаджиева от Държавен архив Русе, на Живодар Душков и Руси Русев от Русенския университе, на Ренета Рошкева и Мариана Димитрова от историческия музей. Научен ръководител е директорът на историческия музей доц.д-р Николай ненов. С конференцията се отбелязва 150-годишния юбилей на училището, което е приемник на Девическата гимназия в Русе.