Кои са русенските фирми, посредници за работа в чужбина
Кои са русенските фирми, посредници за работа в чужбина / Sofia Photo Agency

Излезе актуализираният списък на българските фирми регистрирани посредници за работа у нас и в чужбина. Посредническата дейност се извършва въз основа на регистрация в Агенцията по заетостта и след издаване на удостоверение от министъра на труда и социалната политика, като срокът му на действие е за пет години.
Към 1 февруари 2011 г. фирмите за трудово посредничество в страната са 332 (с 1 повече отколкото през януари).

В Русе работят частните борси “Литера”ООД, ЕТ“Минчо Минчев”, “Елит консултинг”ООД, “Персонел” ЕООД /с офис и в София/, “Рускоминвест”ООД и “Прайз Трейд”ЕООД. Офиси в града имат също и други български фирми - софийските “Юзит Калърс България”ООД, “Консулта Рисорсинг България”ЕООД, “Джобтайгър”ООД и “Аналог 2009”ЕООД, “Перфекта” ООД-Велико Търново. В гр.Бяла работи посредникът “Еуроп Уъркърс Интерим”ООД. В Силистра работи “Галекса Про”ЕООД. Офис в града има “Примавера”ЕООД-Пазарджик.

Българските фирми, които към 1 февруари т.г. притежават удостоверения като регистрирани посредници за набиране на българи за работа в чужбина, са общо 315 (със 7 повече отколкото през януари). От тях 20 са с регистрирани договори /един или повече/ за извършване на посредническа дейност: Две са българските фирми, които посредничат за Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, по една са за Кралство Испания, за Кралство Дания, за Кралство Белгия и за Кралство Холандия.

По една са частните борси за посредничество за Полша /това е русенската “Персонел”ЕООД, която е с офис и в София/, за Литва и за Словакия. За Чехия фирмите са 11, сред които са русенската “Персонел”ЕООД и “Примавера”ЕООД-Пазарджик /с офис в Силистра/. Двама са посредниците за Латвия. По една фирма посредничи за работа във Франция, за Финландия, за Дубай, ОАЕ и за Германия. Двама са посредниците за Кипър. По една са частните борси, които набират медицински специалисти за Судан, за Кувейт, за Албания и за Австрия.

От общо регистрираните 81 частни борси като посредници при наемане на морски специалисти за кораби, плаващи под чужд флаг, 47 са с регистрирани договори за извършване на посредническа дейност. Сред тях са русенските “Агенция Лъки М”ЕООД /с договор/ и “Вип Шип”ООД, софийската “Юзит Калърс България”ООД /с офис и в Русе/. Сред останалите регистрирани посредници за набиране на българи за работа зад граница русенски са “Литера”ООД, ЕТ”Минчо Минчев”, “СЛО-62”ЕООД, “Ица Раймонд-БГ”ООД /седалището й е в с.Хотанца/ и “Вип Шип”ООД. Свои представителства в Русе имат “Юзит Калърс България”ООД, “Консулта Рисорсинг България”ЕООД и “Джобтайгър”ООД. За чужбина посредници са още “Еуроп Уъркърс Интерим”ООД-гр. Бяла, “Силмит Сервиз”ООД–Силистра, и "Стравс България"ООД /с.Великденче, община Омуртаг, с офис в Търговище/. За кои конкретни страни ще набират работна сила тези посредници ще стане ясно след като те регистрират в Агенцията по заетостта посреднически договор със съответен чужд работодател за набиране и предлагане на кандидати с определени професии.

Актуализирания списък на регистрираните посреднически фирми - с номерата и датите на издадените удостоверения, адресите и телефоните им, всеки заинтересован може да намери във всяко бюро по труда в страната и в интернет страницата на АЗ /www.az.government.bg/. Там е публикувана и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.