Изтича срокът за подаване на данъчна декларация

Изтича срокът за подаване на данъчна декларация
Изтича срокът за подаване на данъчна декларация / Дарик Русе

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите по чл. 50 от ЗДДФЛ изтича на 30 април, напомнят от НАП.  Досега в офиса на НАП в Русе са приети 12 838 декларации. Най-лесният начин за деклариране на доходите е по интернет с безплатния персонален идентификационен код (ПИК). По интернет своите декларации са подали над 4200  русенци. От тях сега с ПИК са изпратени над 1700. ПИК се издава в офиса по постоянен адрес на физическите лица безплатно и безсрочно. До момента над 300 000 граждани в страната вече имат персонални кодове, като от тях над  14 000  са издадени в офиса на НАП в Русе и всекидневно се издават над 60.

Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място в 17 пощенски станции в русенска област, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 е в размер до 1000 лв.

Друга важна санкция е за лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  При повторно нарушение санкцията е в размер до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. До 30 април могат да се подават коригиращи декларации за подобни грешки.

До 30 април трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълва код за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“. Няма предвидена глоба, ако се изпусне срока за плащане на данъка, но върху дължимата сума започват да се трупат наказателни лихви. Те са в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта, или в момента това е 10,01% годишно.

Подробна информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки можете да получите от сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.