/ РИОСВ-Русе
В колонията на къдроглавия пеликан, в поддържан резерват „Сребърна“, се излюпиха първите малки, наблюдавани чрез системата от видео камери, съобщават от екоинспекцията в Русе.

Хищници подплашиха гнездящите пеликани в „Сребърна“

Първоначално с поколение се сдобиха птиците на наколните платформи, но малки има и в гнездата, изградени на тръстиковия остров. Това е третият, този път успешен опит на защитените птици да създадат поколение.

Експерти на РИОСВ-Русе помогнаха на бедстващи животни

Независимо, че поради неблагоприятни метеорологични условия в началото на годината и нападението на дребни хищници гнездовият период беше опорочен, пеликаните успяха да построят отново гнездата си.

При инвентаризацията в колонията през април са установени 70 гнезда с по 2 яйца и 11 с по едно. Експертите са оптимисти, че има достатъчно време новоизлюпените да порастнат и укрепнат и да се присъединят към ятата при миграция на вида. В момента в колонията на къдлоглавите пеликани се наблюдават розови пелиани и лебеди.

Зеленоглавите патици са най-много, според среднозимното преброяване в Русенско

Нивото на водата при голямо водно огледало е 315 см
. Всички шлюзове са затворени след понижаването на водите на река Дунав. Езерото Сребърна е захранено със свежи води. Благоприятното време е причина да настъпи оживление и в колонията на чаплите.