Анкетно проучване за потребностите от работа сила

/ ThinkStock/Getty Images
В началото на август 2018 г. Агенцията по заетостта, заедно с областните администрации и социалните партньори стартираха второто за тази година провеждане на анкета относно потребностите на работодателите в страната от кадри.

Раздадоха първите годишни награди на Русенска стопанска камара

В тази връзка, заместник областният управител на област Русе Валентин Колев проведе среща с Вартан Вартанян, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“. На нея, в работен порядък бяха очертани и обсъдени съвместните дейности, които предстоят на областно ниво по провеждане на проучването.

ОИЦ-Русе представя процедура за развитие на туристически атракции

Анкетният формуляр е достъпен за попълване както на електронната страница на Областна администрация Русе в раздел „Важни съобщения“, така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила”. Крайният срок за попълване на анкетата е до 17 септември.

Голям концерт по проект „Готови за работа” събра стотици русенци

Целта на анкетното проучване е работодателите да изразят директно мнение и информация за търсените от тях професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.

Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната.