/ Община Разград
При приема в първи клас за учебната 2021/2022 г. в община Разград ще бъде въведен критерият "райониране", съобщиха от Общината.

Системата за прием беше представена днес на пресконференция от кмета Денчо Бояджиев. Детайли по прилагането й обясниха ресорният заместник-кмет Руска Вътева и главният експерт в отдел "Образование и спорт" Виктория Георгиева.

Бояджиев коментира, че системата за прием на деца в първи клас е съобразена с актуалната нормативна база, част от която е в сила от 2016 г., но не е била приложена на територията на община Разград досега. С новата система се въвежда райониране на приема на първокласници съобразно постоянния или настоящия адрес на семействата им.

Според справка на ГРАО, децата, които ще бъдат приети в първи клас през новата учебна година в Разград, са 273. От тях 243 живеят в общинския център, а 30 са от близките населени места, в които няма училище и се обучават в града.

Предложението на общинската администрация е през учебната 2021/2022 г. да бъдат разкрити 16 паралелки за първи клас в шестте училища в града. Изготвени са карти с прилежащите райони на общинските училища, с описани всички улици, както и населените места, в които няма училища.

Тези карти, заедно с аргументите за въвеждането на Системата и графика за организация на приема, утре ще бъдат представени на членове на ръководствата на учебните заведения, а до края на седмицата ще бъдат достъпни и на интернет страницата на Общината.