Вече могат да се проверяват резултатите от "малките" матури

Вече могат да се проверяват резултатите от малките матури
Вече могат да се проверяват резултатите от малките матури / sxc.hu

Резултатите от положените изпити по български език и литература и по математика в VІІ клас ще бъдат обявени днес. Всеки ученик може да направи проверка на своите оценки с ЕГН и входящ номер от служебната бележка на http://7klas.mon.bg и http://mon7.mon.bg. Линковете вече са активни.

Относно 3-а задача със сгрешеното условие от изпита по български език и литература, анализите сочат, че близо 3/4 (74,56%) от всички седмокласници са избрали отговор б) като верен. Този процент е сред най-високите проценти верни отговори на конкретния тест, като средният процент верни отговори на затворените въпроси е значително по-нисък - 61,6. С по-висок процент верни отговори (в диапазона 80-89%) са само четири задачи, които са традиционно лесни за учениците - свързани с умения за лексикална съчетаемост на думите, с разпознаване на значенията на фразеологични словосъчетания или с проверка на знания за връзката между изучавани автори, творби и жанрове.

Изводът e, че задачата не е създала затруднения на учениците и процентът ученици, дали отговор б) като верен, е достатъчно висок, за да не се предприема анулиране на задачата или присъждане на точки на всички ученици. Това се потвърждава и от резултатите на теста по български език и литература от предходната година - процент, по-висок от 74,56 на верните отговори, е достигнат само на три от всичките 25 затворени въпроса, се казва в официално становище, публикувано на сайта на просветното министерство.