Пловдив изгражда компостираща инсталация за разделно събиране на отпадъци
Пловдив изгражда компостираща инсталация за разделно събиране на отпадъци / www.ecology-and-infrastructure.bg
9 милиона лева струва проектът, който трябва да се реализира до 2 години
Местната управа търси фирма да достави оборудването за компостиращата биоинсталация, която ще бъде изградена в Пловдив. Това става ясно от обществената поръчка, обявена от градската администрация. Стойността на процедурата е 1, 716 млн.лв., а срещу сумата избраният изпълнител трябва да осигури машини, съоръжения и обзавеждане.

Капацитетът на инсталацията е 15 000 тона и е само за растителни отпадъци. Предвижда се дейностите на площадката за компостиране да бъдат извършвани по начин, недопускащ замърсяване на околната среда. Инсталацията ще бъде построена на терен в индустриалната зона в район „Северен“. Инвестиционното намерение включва също така и изграждане на съпътстващата инфаструктура, като водопровод, канализация, електроприсъединяване и път за достъп.

Договорът за биоинсталацията между Община Пловдив и Министерството на околната среда и водите беше подписан на 21 май. Проектът е по ОП „Околна среда 2014-2020“. Стойността му възлиза на малко над 9 млн. лв., от които 6 милиона са безвъзмездно финансиране. Срокът за изпълнение е 2 години.

Община Пловдив ще осигури разделното събиране на зелените отпадъци от поддържането на паркове и градини, улично озеленяване, от училища и детски градини, траурни паркове и от два квартала в града с еднофамилни и двуфамилни къщи с дворове.