/ netinfo
Работодателите от петте най-големи региони на страната предвиждат да увеличат числеността на служителите през следващите три месеца, като най-силен пазар на труда се очаква в Пловдив. В града на тепетата прогнозната нетна стойност на заетостта е +12%.

Пловдив е на 7-мо място по заплати в страната

В София и Варна фирмите предвиждат да увеличат служителите си с +9%, докато работодателите в Русе и Бургас отчитат прогнози от съответно +8% и +7%. Резултатите са от обзорно изследване на Manpower за заетостта за първото тримесечие на 2019 г.

Дигиталният бизнес е на фокус в Пловдив

То е проведено сред 620 работодатели в цяла България. В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане намаляват в три от петте региона. Работодателите във Варна отчитат най-голям спад от 8 процентни пункта, докато прогнозите за Бургас и Русе са по-слаби с 2 процентни пункта. В същото време работодателите в Пловдив отчитат подобрение от 4 процентни пункта и прогнозата за София е по-силна с 2 пункта.

В сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ споделят най-силни намерения за наемане на служители с нетна прогноза за заетостта от +25%. Като цяло българските работодатели очакват скромно темпо на наемане на служители в периода януари-март според изследването.

Топ мениджъри обсъждат в Пловдив новите тенденции в индустрията

11% от компаниите отчитат увеличение на нивата на заетост, 7% предвиждат намаление и 78% не очакват промяна. Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта на страната е +8%.

Според Александър Хангимана, управляващ директор на ManpowerGroup „Изключително важно е всички заинтересовани страни - директори, мениджъри „Човешки ресурси“ и собственици, да осъзнаят, че пазарът на труда е крайно конкурентен, така че трябва да осигурят на служителите си дългосрочен ангажимент, за да се задържат на пазара.

Един бизнес днес трябва да е подготвен и да инвестира в работната си сила и колкото по-бързо реагира в настоящата ситуация, толкова по-добра позиция ще има в бъдеще.“