площадка за разделно събиране на отпадъци Асеновград
площадка за разделно събиране на отпадъци Асеновград / Община Асеновград
Площадката за безплатно депониране на отпадъци в Асеновград ще заработи до края на годината, съобщиха от общинската администрация в града. Тя е за временно съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци.

Според ресорния заместник-кмет Тамер Бейсимов на място е извършена проверка от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив. Инспекцията е показала, че обектът е годен и отговаря на изискванията за експлоатация. Скоро се очаква да бъде издадено и разрешението, узаконяващо дейностите на площадката. Документът ще бъде по изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Депонирането на строителни и разделно събрани отпадъци от домакинствата на новоизградената площадка ще бъде безплатно за гражданите. Тя е разположена в приемната зона на Депото за депониране на твърди битови и строителни отпадъци в Асеновград.

Работното време в зимния период е от 07:30 ч. до 16:00 ч., а през лятото е отворена от 07:00 ч. до 15:00 ч.