/ БГНЕС
С настъпилия пожароопасен сезон и предстоящите горещи летни месеци, от Пловдивската противопожарна служба напомнят, че с повишаване на дневните температури се създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари в житните масиви.

Пловдивската пожарна със съвети за безопасно използване на уреди на газ

Оттам призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, стриктно да спазват правилата за пожарна безопасност в периода на пожароопасния сезон.

При дейности в житните масиви или в близост до тях, трябва да се има предвид следното:

Да не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на МПС в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра от тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;

Пожарната със съвети към земеделците

Всички, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари;

Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по електропроводи и газопроводи, преминаващи през житни площи  до прибиране на реколтата.