Община Родопи  обучава за озеленители и строители 60 безработни младежи
Община Родопи обучава за озеленители и строители 60 безработни младежи / Община Родопи

Кметът на Община Родопи Пламен Спасов подписа договор със социалното министерство. Чрез него ще бъде осигурено обучение, след това и работа за 6 месеца в община Родопи на младежи от 18 до 29 години. Това е една от основните дейности в проект, чиято цел е да осигури придобиване на професионална квалификация на 60 икономически неактивни младежи. Търсят се 30 кандидати да бъдат строители и 30 озеленители.

Община Родопи предвижда да обучи 60 лица от целевата група чрез Център за професионално обучение към „Креативност“ ЕООД.

Първото има за цел придобиване на професионална квалификация на 30 души по първа степен на професия  „Работник в озеленяването“, специалност: „Озеленяване и цветарство“. Обучението се предвижда да бъде с продължителност от 300 учебни часа, всеки от които по 45 минути. Разпределението на учебното време е по модули като се предвижда обучаемите да преминат 106 учебни часа по теория и 194 учебни часа по практика. На всеки обучаем успешно преминал държавните изпити ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация удостоверяващо придобитите знания и умения по професия по първа квалификационна степен „Работник в озеленяването“, специалност: „Озеленяване и цветарство“.

Второто обучение има за цел придобиване на професионална квалификация на 30 души по част от професия по втора квалификационна степен  „Строител“ специалност: „Външни облицовки и настилки“. Обучението се предвижда да бъде с продължителност от 300 учебни часа, всеки от които по 45 минути. Разпределението на учебното време е по модули като се предвижда обучаемите да преминат 96 учебни часа по теория и 204 учебни часа по практика. На всеки обучаем успешно преминал държавните изпити ще бъде издадено Удостоверение за професионална квалификация удостоверяващо придобитите знания и умения.

„Хората, които преминат курса, ще бъдат наети за най-малко 6 месеца в Община „Родопи” и ще работят по специалността. Така допълнително ще бъде намален процентът на безработица, който е нисък за нашата община”, заяви кметът Пламен Спасов.

 

Всеки, който желае, може да се запише за обучението, като подаде документи в общинската администрация на ул. Софроний Врачански 1 А в Пловдив.