Няма да вдигат евангелистки храм в „Тракия”. Засега
Няма да вдигат евангелистки храм в „Тракия”. Засега / netinfo
Общината се отказа да продава терен в „Тракия” за строителство на евангелистки храм. Заместник-кметът по общинската собственост Петко Атанасов оттегли от дневния ред на сесията предложението си за обявяване на търг с явно наддаване на 1700 кв.м. до Ботаническата градина. Това стана след протести на живеещите в микрорайон А-9, които събраха 500 подписа срещу изграждането на църква и поискаха там да бъде построена детска градина.

Представители на живеещите в 14-те блока в близост до свободния терен присъстваха на сесията. Заместник-кметът сам оттегли точката от гласуване след предложение на групата на левицата тя да падне от дневния ред.

Съветници коментираха, че вероятно парцелът ще бъде пуснат отново за продажба след прецизиране на условията, тъй като изпълнението на заложените в бюджета приходи от продажби изостава. Комисията по общинска собственост коригира на 1,5 млн. първоначално предложената начална цена от 407000 лева. Хората от квартала се опасяват, че евангелистката църква няма да се откаже от участие и при тази висока цена и ще я избие с жилищно застрояване на част от терена.