/ Дарик, архив
2395 деца, родени през 2016 година, са взели участие в класирането за прием в детските градини и ясли за учебната 2019/2020 г., съобщиха от община Пловдив. Обявените свободни места бяха 1849.

Над 5200 деца участваха в поредното класиране за ясли и детски градини

Те ще посещават детските градини от 15 септември в първа възрастова група. Данните посочват, че 1734 деца вече са в списъците на класираните в едно от заявените от родителите до пет желани детски заведения, като 88,3% от тях са класирани по първо желание.
 
В срок до 27 май родителите на класираните деца следва да представят необходимите документи в детските градини, в които са класирани, за да ги запишат. Не са необходими документи за удостоверяване на критериите за настоящ адрес на децата и липса на задължения на родителите, тъй като проверката е автоматична.
 
Ако по някаква причина родителите на класираните деца се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващото класиране с подаване на ново заявление. Вече подадените заявления на децата, които все още не са класирани, ще се прехвърлят автоматично към следващото класиране, което е на 6 юни.

Експертите препоръчват на родителите да се съобразят с обявените в срок до 28 май, включително, свободни места за следващото класиране, за да подадат заявления, отговарящи на желанията им и възможностите на детските градини.
 
За второ класиране директорите ще обявят допълнителни свободни места, съгласно максималните възможности на сградния фонд. Заедно с незаетите от първо класиране места, общият брой на очакваните за второ класиране свободни места ще е над 800.  

По този начин ще бъдат осигурени места за всички деца, желаещи прием в детските градини, обещават от общината.