/ iStock/Getty Images
Ползите от откриването на Център за грижа за жертви на сексуално насилие в Пловдив бяха представени по време на семинар, посветен на темата, съобщиха от пресцентъра на Община Пловдив.   

"България е една от петте страни в Европейския съюз, в която има най-много пострадали от престъплението „трафик на хора". Това е сериозен проблем, по който няма как да не вземем отношение и да не почерпим знания от по-опитните страни, каквато в случая е Великобритания.

Отчет на прокуратурата: Ръст на домашното насилие и нетрезвото шофиране

Аз и моят екип приветстваме такива срещи, защото те ще очертаят начина, по който да предпазим потенциалните жертви", каза кметът Здравко Димитров на откриването на форума.

Той допълни, че в условията на засилената бежанска вълна от Украйна особено уязвими са жените и децата, напуснали пределите на своята страна, което прави този проблем още по-сериозен.

На семинара бе представен британският модел на център за грижа за жертви на сексуално насилие, ценен опит споделиха и експерти от Бургас, където се намира първият такъв център в България. Обсъдени бяха и спецификите на ролята на независимия съветник по сексуално насилие и услугата, която предоставя.  

В глобален мащаб близо 80 сто от пострадалите от престъплението „трафик на хора" са именно с цел сексуална експлоатация. Според доклад на Европейската комисия половината от жертвите са граждани на Европейския съюз.

В България, по данни на прокуратурата, общо 468 души са официално идентифицирани като жертви на трафик на хора през 2021 г. 367 от тях са жени, като повечето са жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, а други - на принудителен труд, сочат данни, оповестени на форума. 

Местната комисия за борба с трафика на хора предвижда обучения за професионалисти от различни институции, имащи отношение към проблема. Кампанията ще бъде насочена към представители от сектор „Миграция" към Областната дирекция на МВР-Пловдив, както и към доброволци, които участват пряко в процеса на подкрепа на потърсилите временна закрила.

През последните две години са проведени обучения с медицински работници в образователни институции на територията на общината, експерти от отделите „Здравеопазване" и „Образование" към районните кметства, както и с образователни и здравни медиатори.

Причината е, че те пряко работят с деца и младежи, включително представители от малцинствените групи, които са особено застрашени от сексуална експлоатация.
БТА