Хранят безплатно над 2 000 социално слаби

Хранят безплатно над 2 000 социално слаби
Хранят безплатно над 2 000 социално слаби / снимка : Виктор Кадири/ Дарик радио Пловдив/ архив

Повече от 2000 души ще се хранят безплатно в социалните трапезарии, които ще бъдат открити от днес.

В продължение на 75 работни дни нуждаещите се в различните райони на града ще получават топъл обяд. Хората, които ще имат възможност да се възползват от услугата са подали документи предварително и са били одобрени по специални критерии.

Ползватели на трапезариите са социално слаби граждани, хора в неравностойно положение, деца- сираци, самотни майки, безработни лица, ветерани от войните, военнопострадали и граждани със специфични социални проблеми.