783 лева е средната месечна заплата в Пловдивска област
783 лева е средната месечна заплата в Пловдивска област / Sofia Photo Agency

Средната брутна месечна заплата в Пловдивска област септември тази година е точно 783 лева. Това сочат данни на местния клон на Националния статистически институт.

Най-високо е заплащането в сферата на производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, където заплащането варира от 1600 до 1660 лева месечно. Над 1000 лева получават още в сферите на добивната промишленост, финансови и застрахователни дейности, здравеопазването и създаването и разпространение на информация и далекосъобщения.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 500 лв.

През третото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 6.2% спрямо третото тримесечие на 2014 г., като най-голямо е увеличението в „Операции с недвижими имоти“ - с 37.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 28.3% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 18.6%.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2015 г. Пловдивска област заема седмо място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 1 193 лв., а с най-ниска е област Видин - 593 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 874 лв. - със 102 лв. или 13.2% по-висока от тази за област Пловдив.